Per eksperiencen me te mire perdorni Kolibri ne aparatin tuaj smartphone
Shkarkoni Kolibri ne:
Qeveria ka miratuar një vendim për përzgjedhjen e kompanisë konsulente, për të negociuar me kompaninë turke, për ndërtimin dhe operimin e aeroportit të Vlorës. Sipas vendimit të qeverisë, fondi limit është 20 milionë lekë pa përfshirë TVSH-në, ndërsa oferta kualifikuese do të vlerësohet në bazë të çmimit të ofruar dhe përzgjedhja do të bëhet për ofertën më të ulët.
Trego më shumë