Per eksperiencen me te mire perdorni Kolibri ne aparatin tuaj smartphone
Shkarkoni Kolibri ne:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton tatimpaguesit, të cilët sipas ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” kanë marrë vendimin e destinimit të fitimit pas tatimit dhe e kanë shpërndarë atë në formë dividenti, se afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së tatimit të mbajtur në burim, është data 20 gusht. Deklarimi i shumës së dividentit bëhet përmes deklaratës së tatimit të mbajtur në burim.
Trego më shumë