Per eksperiencen me te mire perdorni Kolibri ne aparatin tuaj smartphone
Shkarkoni Kolibri ne:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, njofton tatimpaguesit në lidhje me kushtet dhe detyrimet, sipas së cilave lidhet një marrëveshje për të paguar me këste detyrimet tatimore të papaguara. Tatimpaguesi, për të përfituar nga kjo lehtësi duhet të justifikojë paaftësinë likujduese të përkohshme financiare.
Trego më shumë