Per eksperiencen me te mire perdorni Kolibri ne aparatin tuaj smartphone
Shkarkoni Kolibri ne:
Shkodra mban rekordin për shpenzimet në restorante dhe hotele, ku sipas të dhënave në Anketën në Buxhetit të Familjeve 2017, shpenzimet për restorantet dhe hotele ishin sa 9.5% e totalit të të gjitha shpenzimeve. Shpenzimet për restorante në Shkodër janë edhe më të larta se mesatarja e BE, ku sipas të dhënave të Eurostat zinin rreth 8% në totalin e shpenzimeve të familjeve.
Trego më shumë